Başlangıç / TÜMEDER

TÜMEDER

ioqt1g20160615000505  tumeder-logo


TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI VE MENSUPLARI DAYANIŞMA
DERNEĞİ

Bildiğiniz gibi Trakya Üniversitesi yöremizin en büyük üniversitesi olarak köklü bir yapıya kavuşmuş ve ülkemizin hatırı sayılır üniversiteleri arasına girmiştir. Öğrenci, akademisyen ve çalışan sayısının çokluğu; Edirne ekonomisi ve sosyal hayatı açısından da çok önemlidir. Aynı zamanda Balkanlar ve dolayısıyla Avrupa’daki üniversiteler ile ülkemiz arasında adeta bir köprü konumunda olmasının stratejik ehemmiyeti vardır.

Öte yandan Trakya Üniversitesi’nin 30 yılı aşkın süredir verdiği mezunlar ve yetiştirdiği akademisyenler Türkiye’nin ve Dünya’nın çeşitli bölgelerinde önemli pozisyonlarda görev yapmaktadırlar. Ancak ne yazık ki mezunlarımız başka üniversitelerdekine benzer bir birlik ve dayanışma ortamı oluşturamamışlardır.

Bu ortam; mezun ve mevcut öğrenciler arasında köprü oluşturmak ve çeşitli faaliyetler düzenleyerek üniversitemize ve şehrimize faydalı olmak açısından ciddi bir ihtiyaçtır.

İşte bu manada hizmet etmek üzere kısa adı TÜMEDER olan Trakya Üniversitesi Mezunları ve Mensupları Dayanışma Derneği’ni Edirne’de kurmuş bulunuyoruz. Derneğimizin kurucu heyetinde çeşitli illerde yaşayan Trakya Üniversitesi mezunu iş adamları, bürokratlar, akademisyenler ile öğrenimine devam eden yüksek lisans, lisans ve ön lisans öğrencileri bulunmaktadır.

Derneğimiz, evrensel dernekçilik anlayışıyla faaliyetler, projeler yürüten; sanayi ile üniversite işbirliğini sağlayacak çalışmalarda aktif rol oynayarak, istihdam sağlayan; bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif alanlarda destekleyici çalışmalar ve işbirlikleri geliştirip, üniversitenin, çalışanının ve toplumun beklentilerini sosyal sorumluluk anlayışıyla yerine getiren, hayırsever, sosyal adalet kavramına sadık, işbirlikçi, şeffaf ve yenilikçi dernek hizmeti vermek anlayışı ile kurulmuştur.

Derneğimiz başta Edirne olmak üzere çevre illerde ve İstanbul’da, oldukça fazla Trakya Üniversitesi mezunu bulunan Batı Trakya, Kosava, Makedonya ve Azerbaycan’da temsilcilikler açarak faaliyet gösterecek ve dört bir yana dağılan Trakya Üniversitesi mezunlarını, mensupları ile buluşturarak dayanışma ortamı sağlayacaktır. TÜMEDER’ in, Trakya Üniversitesi’nin değerli akademisyenlerine, kıymetli öğrencileri ve mezunlarına, çalışanlarına; serhat şehrimiz Edirne’ye, ülkemize ve ülkümüze hayırlı olmasını temenni ederiz.